HĽADANIE STRÁNOK

Tajomstvo účinnosti banneru - slogany na reklamu

Reklamné bannery sú veľmi efektívny a časovo overený spôsob propagácie zdroja na internete.
Reklamné bannery, ak sú obdarené jasom,vo všetkých zmysloch slova a sú charakterizované prítomnosťou rozdielov od ostatných, je neoddeliteľnou súčasťou schopnosti rýchlo pritiahnuť pozornosť, odovzdávať potrebné informácie a dlho si ju pamätať. Samozrejme, také dielo webových dizajnérov by malo obsahovať vhodné slogany na reklamu. Zároveň by sme nemali zabúdať, že iba vtedy, ak je popísaná súčasť webového zdroja vykonávaná kompetentne a kvalitatívne, nebude návštevníkom stránky rušivá a dráždivá a používateľ sa nikdy nebude chcieť naučiť odstrániť reklamný banner.

Bannery, ktoré zdobia gramotné slogany na reklamu, sú navrhnuté na vykonávanie nasledujúcich úloh:

- prilákať do zdroja unikátnych návštevníkov a teda aj potenciálnych kupcov;
- vytvoriť pozitívny a nezabudnuteľný obraz spoločnosti alebo produktu, ktorý tvorí predovšetkým slogany na reklamu, a tiež prideliť výrobok, službu, spoločnosť medzi konkurentmi;
- propagovať značku a jej uznanie;
- Posilniť obraz spoločnosti.

Kritériá úspechu reklamného bannera:

Úspešné plnenie priradených úlohVykonáva sa reklamným bannerom len vtedy, ak spĺňa určité kritériá, ktoré prezentuje moderný trh reklamy v globálnej sieti:

1. Banner by mal byť jedinečný a atraktívny. Výsledky štúdií vykonaných odborníkmi naznačujú, že banner má len niekoľko sekúnd (a niekedy aj menej) používateľovi, aby mu venoval pozornosť. V prípade, že pohľad na banner je na prvý pohľad, oči návštevníka nebudú zachytiť odpoveď na otázku, ktorá ho priniesla k zdroju (to je dôvod, prečo slogany na reklamu sú také dôležité), potom sa banner nebude pozornejšie sledovať.

2. Reklamné slogany by mali byť jednoduché a jasné, inak nebudú upútať pozornosť. Reklamný banner je o to efektívnejší, ako je minimalistický a jednoduchší. Návštevník by nemal premýšľať o tom, ako interagovať s komponentom na reklamu.

3. Banner by mal zodpovedať sľubom, ktoré boli vyhlásené nápisom, a zdrojom, ktorý vedie. Iba týmto spôsobom je kontinuita komunikačného reťazca dosiahnuteľná.


4. Interaktivita. Bannery s animáciou vytvorené pomocou technológie Flash, vyznačujúci sa tým, dynamickejší, svetlé a farebné. To všetko, ako aj technologické vlastnosti dovolí užívateľovi nielen premýšľať, ale interakcie s transparentom.


5. Všetky bannery, ktoré tvrdia, že sú účinné, by mali byť správne umiestnené a propagované správnym spôsobom. Z výberu reklamných stránok a tematických zdrojov s podobnými témami závisia stránky s vysokou mierou účasti na prilákaní čo najväčšieho počtu návštevníkov.

6. Korešpondencia dizajnu reklamného banneru s firemným štýlom inzerovanej spoločnosti (to znamená, že banner by mal mať prvky firemnej identity). V tomto prípade sa banner môže stať faktorom, ktorý navyše podporuje obrazovú zložku reklamnej kampane.

7. Súlad s pravidlom "posledného rámca". Väčšina odborníkov je podľa názoru podobná, že slogany na reklamu, umiestnené na "poslednom ráme" (rámček) banneru, majú najväčšiu účinnosť. Musia existovať jednoznačné hovory, ktoré môžu vyzvať užívateľa, aby konal. Nezabudnite, že dodržiavanie rovnováhy v tomto aspekte je mimoriadne dôležitý moment.

Ak chcete vytvoriť reklamný banner, zodpovedajúcivšetky vyššie uvedené kritériá, najlepším riešením bude prilákať skúsených odborníkov. Potom s najväčšou pravdepodobnosťou náklady na reklamný banner je viac ako kompenzované výsledky, to znamená zvýšenie úrovne návštevnosti internetového zdroja.

</ p>
  • vyhodnotenia: