HĽADANIE STRÁNOK

Dotácia na bývanie a komunálne služby: aké dokumenty sú potrebné? Ako získať dotáciu na služby

Mnohí občania v Rusku majú záujem o dotácieplatba poplatkov za služby. Aké dokumenty sú potrebné na implementáciu myšlienky? Kto má právo na takéto dávky? Koľko pomoci sa poskytuje obyvateľom vo vybranej oblasti? Odpovede na všetky vyššie uvedené otázky (a nielen) nájdete nižšie. Ako ukazuje prax, všetko je oveľa jednoduchšie, ako sa zdá.

dotácie na úhradu dokladov, ktoré dokumenty sú potrebné

Veľkosti dávok

Začnime so štúdiom o výške dotácie na bývanie a komunálne služby. Aké dokumenty sú potrebné na implementáciu myšlienky? Odpoveď na túto otázku bude uvedená neskôr. Po prvé, stojí za zváženie dôležitejších nuancií výraznej štátnej podpory.

Spravidla sa to stane, keďzaslané faktúry "jesť" viac ako 22% z mesačného príjmu rodiny. V rôznych regiónoch sa stanovujú rôzne čiastky dotácií. V každom prípade podpora pomáha znížiť účty za "komunálne".

V roku 2017 sa môžete stretnúť s nasledujúcimi obmedzeniami:

 • hlavné mesto Ruskej federácie - až 10%;
 • Peter - 14%;
 • Kemerovo - 17%;
 • Vologda - 22%.

Podrobnejšie informácie o veľkosti súdu môžu byť objasnené v správe konkrétneho regiónu. Pre niektorých príjemcov dávok je povolená 50% alebo 100% zľava na účty za služby.

Kto má právo?

Získanie dotácií na bývanie a komunálne služby nie je k dispozícii všetkým. Preto je dôležité vedieť, kto má právo na takúto podporu.

dotácie dôchodcom na vyplácanie miezd

Zvyčajne sa zaobchádza s príjemcami;

 • dôchodcov;
 • veteráni;
 • chudobných;
 • zdravotne postihnuté osoby;
 • slobodné matky;
 • veľké rodiny;
 • nezamestnaný.

Štátna podpora sa spravidla poskytuje spravidla ruským občanom. Ale niektorí cudzinci sa na to môžu spoľahnúť.

O obmedzeniach

V Moskve, dotácie na úhradu verejnoprospešných služiebsa poskytujú všetkým vyššie uvedeným kategóriám občanov. Dôchodcovia, invalidi a veteráni však často dostávajú zľavu vo výške 50%. To veľmi uľahčuje ich život. Najmä ak, okrem dôchodku, už občan nemá príjmy.

Existuje množstvo obmedzení, ktoré bránia získaniu štátnej podpory. Ide o:

 • nedostatok ruského občianstva (okrem občanov Bieloruska a Kirgizska);
 • existencia dlhov za "komunálne";
 • pobyt na základe zmluvy o bezplatnom použití;
 • zostať v stave závislej osoby, ktorá dostáva dôchodok pred koncom života.

Je dôležité zvážiť veľkosť priestorov. Nesmie byť nad stanovenými normami.

moskowské dotácie na platbu

O záberoch

O čom to hovoríme? Granty pre dôchodcov na bývanie a komunálne služby, ako aj na všetky ostatné privilégiá Ruskej federácie nebudú poskytnuté, ak by bývanie príjemcu nespĺňalo stanovené kritériá. Ako sme už povedali, je dôležité zohľadniť veľkosť priestorov.

Môžete sa sústrediť na nasledujúce rozloženia:

 • 33 "štvorce" - 1 osoba;
 • 42 "štvorcový" - 2 osoby;
 • 18 m2 na osobu, ak sú nájomníci 3 alebo viac.

V dôsledku toho celá oblasť, ktorá presahuje limity stanovené obmedzeniami, nie je predmetom subvencovania.

O príjmoch

Aké dokumenty sú potrebné na dotáciu na bývanie a komunálne služby? Ako sme už povedali, príjmy nájomcov bytu sa budú brať do úvahy v tejto otázke. Preto budete musieť pripraviť relevantné informácie.

Aké finančné príjmy sa berú do úvahy pri riešení úlohy? Zahŕňajú:

 • úradný plat každého člena rodiny;
 • zisk z podnikania;
 • platby sociálneho typu;
 • príspevky na ukončenie pracovného pomeru;
 • úroky z vkladov;
 • výplata výživného;
 • dary;
 • dedičstva;
 • zisk získaný na základe zmluvy o poskytnutí práce a služieb;
 • príjmy z predaja majetku.

Všetky ostatné zisky sú kumulatívnepríjmu sa nezohľadňuje. A preto budú musieť byť potvrdené len uvedené zdroje peňazí. Ak skryjete informácie o príjmoch, potom, ak sú identifikované, dotácia sa odstráni. V dôsledku toho nie je potrebné mazanie a vyhýbať sa.

dotácií pre chudobných

Kedy sa opýtať?

Dotácie pre dôchodcov na bývanie a komunálne služby, ako aj ďalšie dávky by sa mali požadovať v určitej dobe. Kedy hľadať pomoc?

Všetko závisí od toho, kedy človek chcezískať zľavu. Aby bolo možné získať privilégium od aktuálneho mesiaca, žiadosť bude musieť byť predložená do 15. dňa. V opačnom prípade sa dotácia vydáva po novom spoločnom období.

Dotácie na vykurovacie obdobie sa vypracujú vopred. Takže musíte požiadať o preskúmanie ešte pred vykurovaním v byte alebo v dome.

Vysporiadať sa s predpísanom formulári žiadajúci občan sa môže kedykoľvek, ale až po vzniku nároku na dávky. Neexistujú žiadne špeciálne obmedzenia.

Kam sa opýtať?

Čoraz častejšie sa občania zamýšľajú nad tým, kde by sa mali uchádzať o dotácie na bývanie a komunálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, dôchodcov a iné dávky. Tento problém je veľa problémov.

Pre príslušnú podporu bude musieť kontaktovať nasledujúce orgány:

 • správcovské spoločnosti;
 • servisné organizácie;
 • služby s jedným oknom;
 • MFC.

Ide o multifunkčné strediská, ktoré sú populárne populárne. Prostredníctvom nich je možné získať väčšinu výhod, príspevkov a dotácií, čo uľahčuje život.

- prijímanie dotácií na vyplácanie miezd a

V Moskve sa môžete obrátiť na Gorcenter alebo na oddelenie sociálnej ochrany. Podobné orgány existujú v každom regióne Ruskej federácie. Preto podanie žiadosti nevyžaduje veľa času a úsilia.

Základné dokumenty

Teraz je možné podrobnejšie zvážiť otázkuAké dokumenty sú potrebné na dotáciu na bývanie a komunálne služby. Zoznam cenných papierov nemožno nazvať jednoznačným. To priamo závisí od kategórie, do ktorej patrí žalobca.

Napriek tomu existuje všeobecne uznávaný zoznam potrebných dokladov. Na to má:

 • žiadosť písomne;
 • cestovný pas;
 • informácie o zložení rodiny;
 • oprávnené doklady pre bývanie;
 • výpisy zo ZINZ;
 • osvedčenia o sobáši, narodenie;
 • informácie o príjmoch každého člena rodiny;
 • Doklady potvrdzujúce povolenie na pobyt na konkrétnej adrese.

Ako ukazuje prax, zvyčajne tieto doklady nestačia. Preto musíme predložiť ďalšie dokumenty.

Ako doplnok

Teraz si myslíme, že je jasné, aké dokumenty sú potrebnédotácie na bývanie a komunálne služby. Ako už bolo spomenuté, občania by mali priniesť nielen uvedené dokumenty, ale aj niektoré ďalšie informácie. Ich zoznam závisí od kategórie príjemcu štátnej podpory.

výška dotácií na platbu

Ako dodatočné dokumenty pre dotáciu sú pridelené:

 • dôchodkové osvedčenie;
 • osvedčenie veľkej rodiny;
 • osvedčenie veterána;
 • vojenský lístok;
 • osvedčenia o uznaní chudobnej rodiny;
 • doklady o zdravotnom postihnutí.

Zvyčajne to stačí. Všetky dokumenty sú priložené spolu s ich kópiami. Tieto doklady nie je potrebné certifikovať notárom.

O úvahe

Ak chcete požiadať o dotácie na platby na bývanie a služby pre chudobných (a nielen ich), bude potrebné predložiť predtým uvedené dokumenty na zváženie. Čo sa bude diať ďalej?

Žiadosť sa spracuje najviac 10 dní. Toľko sa udeľuje oprávneným orgánom po prijatí tohto alebo toho rozhodnutia. Verdikt sa prijme, po ktorom je osobne informovaný pred žiadateľom. Informácie o príjemcovi dotácie sa nebudú uchovávať dlhšie ako 36 mesiacov na osobnom účte príjemcu. Vydáva sa len vtedy, keď sa požaduje grant.

Teraz je len čakať. V závislosti od času žiadosti o štátnu podporu sú občanom poskytnuté určité zľavy.

Na pozastavenie

Pri posudzovaní dokumentov od registráciemôžu sa vyskytnúť nezhody a otázky. V tomto prípade je povolené pozastavenie preskúmania žiadosti o zavedený formulár. Zvyčajne je to kvôli potrebe skontrolovať dokumenty.

dotácie pre ľudí so zdravotným postihnutím platiť za bývanie

Právne predpisy Ruskej federácie zakazujú pozastaveniepriebehu prípadu na obdobie dlhšie ako jeden mesiac. Ak občanovi bola odmietnutá ďalšia štátna podpora, odpoveď je zaslaná písomne ​​na uvedenú adresu najneskôr do 3 dní po prijatí rozhodnutia.

výsledok

Teraz je jasné, ako môžete získať dotácie na bývanie a komunálne služby v Moskve a ďalších regiónoch Ruska.

Ako ukazuje prax, nepretržité poskytovanie štátnej podpory nemôže trvať dlhšie ako šesť mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia bude musieť príjemca opäť požiadať o zľavy a dotácie.

V niektorých regiónoch môžu dôchodcovia, invalidovia a veteráni na neurčitý čas poskytnúť zľavu na "komunálne". A bez ohľadu na úroveň príjmov. Ďalšie informácie budú poskytnuté v mestskej správe.

V skutočnosti, registrácia dotácií na účty za elektrinu(aké dokumenty sú potrebné, ktoré sme už zistili) je pomerne jednoduchá úloha. A každý príjemca bude schopný realizovať túto myšlienku. Veľkosť dotácií na bývanie a komunálne služby sa neustále mení!

</ p>
 • vyhodnotenia: