HĽADANIE STRÁNOK

Ako správne podať návrh na vymáhanie dlhu na súde?

vyhlásenie o nároku

V prípade, že sa dlžník nevrátivynaložené na časové peniaze, môže veriteľ požiadať súdne orgány. Ak bol dlh vytvorený v dôsledku vzťahu, ktorý je neoddeliteľne spojený s podnikaním, potom sa takéto prípady budú posudzovať na rozhodcovskom súde. Malo by sa vziať do úvahy, že v tomto prípade je vytvorený nárok na vymáhanie pohľadávok predložený súdu v mieste dlžníka.

Existujú, samozrejme, výnimky z tohopripisovať skutočnosť, keď miesto bydliska dlžníka jednoducho nie je známe. V tomto prípade je nárok podaný na mieste akéhokoľvek majetku. Upozorňujeme, že nárok na vymáhanie pohľadávok možno podať v mieste výkonu zmluvy uzavretej medzi stranami.

Pred podaním žaloby by ste maliprijať určité opatrenia na vyzdvihnutie dlhu. Napríklad, pred podaním návrhu na súd by dlžník mal písomne ​​požiadať o vyberanie prepadnutia. Ak sa tento postup neuskutoční, súd má právo neprijať predloženú žiadosť za protihodnotu. Tvrdenie musí byť vypracované tak, aby jeho príjemca jasne pochopil, čo je v stávke. Mala by špecifikovať, ktoré povinnosti má dlžník plniť, aké dokumenty potvrdzujú dlh, vysvetliť povinnosti, na základe ktorých vznikol dlh. Okrem toho je potrebné napísať celú sumu dlhu, ako aj ďalšie okolnosti, ktoré pomôžu vyriešiť prípad v prípravnom konaní.

Ako napísať vyhlásenie o nároku na vymáhanie pohľadávok?

obnova škôd
Okamžite venujeme pozornosť tomu, že všetkopovinné požiadavky zákonodarcovia stanovené v článku 125 agrárneho a priemyselného komplexu Ruskej federácie. Ak osoba má málo skúseností s vypracovaním návrhu na vyhlásenie, musia byť splnené záväzné podmienky na vyplnenie. Na začiatku prihlášky, alebo skôr v jeho hlave, je uvedený názov súdu, ako aj jeho adresa. Nasleduje informácia o žalobcovi, jeho údaje a informácie o odporcovi sú uvedené.

V prípade, že právnyosoby, je potrebné venovať pozornosť správnemu uvedeniu právnej adresy organizácie. Ak sú respondenti viac ako jeden, mali by byť uvedené adresy všetkých. Môžete tiež určiť súradnice tretích strán - samozrejme, ak je ich prítomnosť nevyhnutná. Žiadosť o vymáhanie pohľadávok musí byť vyhotovená v niekoľkých kópiách, aby boli dostatočné všetky osoby prítomné v danom prípade. V texte samotného nároku je potrebné postupne rozdeľovať všetky okolnosti, ktoré potvrdzujú postavenie navrhovateľa. Neexistujú žiadne špeciálne požiadavky, ktoré by regulovali písanie obsahu textu, ale stále existujú určité informácie, ktoré by mali byť štruktúrované. V tomto prípade sudca nebude mať ďalšie otázky.

zber dlhu podľa zmluvy o pôžičke
Ak je napríklad žiadosť o vymáhaniedlh podľa zmluvy o pôžičke nebude riadne vypracovaný, súdny tajomník má právo vrátiť žalobcovi opravu určitých nepresností a nedostatkov. Z týchto dôvodov by ste mali využiť poradenstvo kompetentných a skúsených právnikov, ktorí môžu pomôcť pri vytváraní správneho dokumentu.

</ p>
  • vyhodnotenia: