HĽADANIE STRÁNOK

Obmedzenie právnických podnikateľských alebo iných činností podľa článku 169 Trestného zákona Ruskej federácie

Realizácia podnikateľskej činnosti -dnes patrí k najrozšírenejším povolaniam občanov. Okrem povolenia zo zákona existujú obmedzenia a, samozrejme, ochrana práv tejto sféry. Normy článku 169 Trestného zákona Ruskej federácie len stanovujú ustanovenia o trestnej zodpovednosti. Zabezpečuje sa prekážka tohto druhu činnosti a znamená zavedenie vážnych sankcií.

st 169 ук рф

Všeobecné pojmy umenia. 169 trestného zákona

Zákon, ktorý má najvyššiu právnu silu,znamená slobodu hospodárskej činnosti, preto nedodržanie tohto pravidla je porušením Ústavy Ruskej federácie. V takýchto prípadoch bol prijatý článok 169 Trestného zákona Ruskej federácie ako záruka, že nie je povolené žiadne ilegálne obmedzenie podnikateľských aktivít. Avšak, aby sme pochopili plný význam tejto normy, je potrebné pochopiť, čo je podnikateľská činnosť?

IP je skratka, ktorá sa vyskytujepomerne často. Ako viete, toto je fyzická osoba, ktorá vykonáva daný typ činnosti. Neobmedzuje sa však iba na jednotlivcov a môže byť povolaním právnických osôb, teda organizácií. Takže podnikateľské aktivity sú akcie zamerané na získanie zisku z výroby a predaja tovaru, ako aj poskytovanie služieb.

169 ук рф Komentár

Podľa tejto definície, akékoľvek cvičenieaktivity na zvýšenie ich príjmu sú povolené, ak spĺňajú všetky požiadavky zákona. Avšak, ak je porušenie zo strany podnikateľa ako predmetu, potom to bude úplne iný článok trestného zákonníka.

prejavom zločinu

Ako viete, podstata trestného činu je základoma musí byť iba trestne zodpovedná. K dispozícii sú štyri prvky, ktoré tvoria sadu povinných a voliteľných funkcií aktu. Ich prvá skupina sa nazýva cieľ. Spočiatku, v určovaní zložení vždy dávať pozor na to, ako je zákon prejavuje vo vonkajšom prostredí, a až potom priradiť čas s ostatnými prvkami.

Takže objektívna stránka zločinu podľa článku169 trestného zákona je zneužitie moci úradníkom. Táto skutočnosť robí toto zloženie špecifické, pretože jednoduchý občan nemôže byť braný na zodpovednosť v súlade s touto normou. Zneužívanie je konanie, ktoré neumožňuje osobe vykonávať tento typ činnosti a je nezákonné, vyplývajúce z určitého postavenia subjektu.

článok 169 Ruskej federácie

Aký druh prejavu má tento jav? Môže to byť iný druh obmedzenia legitímnych práv a záujmov, odňatie podnikateľa z dôvodu nezávislosti alebo úplné zabránenie osobe legitímnej činnosti dosiahnuť zisk. Takéto manipulácie môže vykonávať len špeciálna osoba, to znamená úradník.

objekt

Vzťahy v oblasti podnikaniačinnosti upútajú pozornosť niekoľkých právnych oblastí, napríklad občianskych alebo administratívnych, dokonca majú svoj vlastný podsektor. Trestné právo však tvrdí, že je touto činnosťou najbezpečnejšia a najbezpečnejšia. Stanovuje samostatné kapitoly, ktoré ovplyvňujú nielen hospodárske vzťahy, ale konkrétne podnikateľské.

Na základe článku 169 trestného zákona Ruskej federácie,že predmetom trestného činu budú práve tie väzby a interakcie, ktoré sa vytvárajú v príslušnej sfére. Vo všeobecnosti zákon hovorí, že predmetom je činnosť a sociálne vzťahy v jeho mene. Môže existovať aj objekt alebo dokonca obeť v závislosti od toho, ako, kedy a v akom rozsahu bola škoda spôsobená.

Páchateľ

Článok 169 Trestného zákona môže byť bezpečne zaradený do kategóriešpecifické len z dôvodu predmetu aktu. Ako viete, je to vždy bežné. Sanita, vek - základné požiadavky. Okrem toho je dôležité pochopiť, že právnická osoba nemôže byť a priori vinná, pokiaľ nie je jej riaditeľom alebo vedúcim účtovníkom. Pokiaľ ide o danú normu, ustanovenia o téme nie sú príliš vzdialené od pravdy.

169 ук рф

Osoba vinná zo spáchania trestného činu vTento prípad je vždy úradník, ktorý samozrejme zodpovedá všeobecným požiadavkám zákona. To znamená, že môžete bezpečne povedať, že predmet je špeciálny, ktorý rozširuje článok. 169 Trestného zákona Ruskej federácie pre špecifický, exkluzívny okruh osôb. V zákone neexistuje veľa takýchto noriem, ale v praxi sú veľmi účinné.

Víno a jeho formy

Prekážka podnikaniaako je uvedené vyššie, je zaznamenané v čl. 169 trestného zákona. Komentár nevenuje veľa pozornosti takémuto prvku ako subjektívnej stránke aktu, ale napriek tomu vysvetľuje jednoduchosť uplatňovania normy, akú je chyba v tomto zločine a aké sú jeho formy, ktoré je možné zaviesť do trestnej zodpovednosti.

Takže postoj osoby, ktorá sa dopúšťa nebezpečnéhoakcie, sa prejavuje v zmysle jeho mentálneho vnímania. V prípade predmetného výrobku má víno dve formy: priamy alebo nepriamy zámer. Hoci druhá možnosť je možná iba vtedy, ak existujú priťažujúce okolnosti. Najdôležitejšou vecou je však pamätať na to, že subjekt vždy vedome konštatuje tento čin a chce mať negatívne dôsledky.

Článok 169 trestného zákona. Zodpovedajúce značky a zodpovednosti

Priťažujúce okolnosti sa veľmi jasne odrážajúv trestnom práve. Význam týchto noriem je veľmi dobrý. Dostávajú samostatný článok všeobecnej časti a výsledkom je verdikt. 169 Trestného zákona má aj svoje vlastné kvalifikačné znaky, ktoré síce trochu, ale ich význam nezmenšuje. Takže prvým variantom priťažujúcej okolnosti je veľká škoda, ktorá je určená sumou jedného a pol milióna rubľov. Dôkazom toho je v poznámke k článku do úvahy.

verdikt 169 ук рф

Druhá priťažujúca okolnosť je spojená sporušenie súdneho zákona. To znamená, že ak bolo rozhodnutie zo strany predsedu, že vstúpila do platnosti, a vyžaduje prevedenie, a to sa nestane, alebo jej ustanovenia sú porušované, potom trestný čin nebude ľahké, to môže bezpečne byť definovaná ako kvalifikáciu.

Článok 169 samozrejme obsahuje aj sám osebesankcií, ktoré sa pohybujú od pokút až po väznenie. V skutočnosti je najprísnejším trestom odňatie slobody na tri roky, ale je zvyčajné zvážiť odňatie práva vykonávať určité činnosti a peňažné tresty. Preto je prinajmenšom schválená súdna prax, ktorá odráža uplatnenie týchto noriem.

</ p>
  • vyhodnotenia: