HĽADANIE STRÁNOK

Sociálny marketing v modernom podnikaní

Medzi všetkými spoločnosťami moderného obchodnéhoodvetvia sú tie, ktoré okrem zisku stanovujú aj sociálne významné ciele. Medzi takéto ciele patrí zlepšenie životných podmienok siroty, boj proti následkom prírodných katastrof a znečistenia, vytváranie zdravého a bezpečného životného štýlu. V takýchto prípadoch existuje taká vec ako sociálny marketing.

Význam sociálneho marketingu

sociálny marketing
Čím väčšia je spoločnosť, tým výraznejší je jej vplyvo spoločnosti. Rozsah tabakových a alkoholických spoločností má teda vplyv na ľudí a prináša im spôsob, akým výrobcovia môžu profitovať. Existujú však aj tie spoločnosti, ktoré vo svojej činnosti stanovujú ciele, ktorých dosiahnutie skutočne bude mať priaznivý vplyv na spoločnosť. Na podporu svojich myšlienok spoločnosti využívajú sociálny marketing.

Sociálny marketing je aktivitoupodnik, ktorý z neho prináša zisk a nie je zameraný na predaj výrobkov, ale na realizáciu projektov, ktoré sú prospešné. Môžete napríklad často vidieť reklamu, ktorá vyzýva na ukončenie fajčenia, čeliť alkoholizmu a domácemu násiliu. Takáto reklama prináša spoločnosti nie zisk, ale informuje ľudí o jej sociálnej orientácii.

Účastníci

sociálny marketing je
Spoločnosti sociálneho marketingu môžu vykonávaťako špecializované charitatívne nadácie a verejné organizácie, ako aj tie firmy, ktorých hlavnou činnosťou je predaj výrobkov alebo služieb. Prvý typ spoločnosti existuje na úkor sponzorov a dobrovoľníckych aktivít. Sú úplne oddaní boju proti zlým návykom, chorobám alebo sociálnej diskriminácii.

Spoločnosti, ktorých sociálne aktivityje doplnková k hlavným, vykonáva činnosti na vlastné náklady. Existuje niekoľko dôvodov pre spoločensky významné udalosti. Patria sem ciele týkajúce sa zníženia daní a iných poplatkov; ciele, ktorých základom je vytvoriť obraz v očiach spoločnosti; ciele, ktoré súvisia s osobným záujmom o lepšiu zmenu vo svete okolo nás.

Spôsoby konania sociálnych spoločností

marketing sociálnych médií
Sociálny marketing môže byť implementovaný rôznymispôsobmi. Charitatívna činnosť spoločnosti môže byť uverejnená a tajná. Marketing sociálnych médií zahŕňa využitie všetkých interaktívnych prostriedkov interakcie s publikom. Patria sem televízia, rozhlas, blogy a webové stránky, sociálne siete. Vo väčšine prípadov je sociálny marketing pomocou médií zameraný na povzbudenie divákov, aby vykonali určité kroky.

Ďalším typom sociálneho marketingu jepraktických aktivít. Cieľom tohto druhu činnosti je poskytovať pomoc tým, ktorí ju potrebujú, a získavať finančné prostriedky pre detské domovy, nemocnice a iné sociálne dôležité inštitúcie.

Úloha sociálneho marketingu v spoločnosti je veľmi veľká. Je to ten, kto dáva nádej na lepšiu budúcnosť, ukazuje, že ľudia sú stále pripravení na aktivity, ktoré im nezískajú zisk.

</ p>
  • vyhodnotenia: