HĽADANIE STRÁNOK

Puškinove výroky o priateľstve, láske, živote, tvorivosti

Puškinove výroky sú veľmi dôležité pre pochopenievývoj nielen beletrie, ale aj sociálno-politické myslenie príslušnej epochy. Jeho poznámky a pozorovania v najkoncentrovanejšej podobe obsahovali základné myšlienky modernej doby. On, rovnako ako žiaden iný, nebol schopný vyjadriť náladu myslenej časti inteligencie svojej doby.

O priateľstve

Puškinove výroky sú venovanérôzne témy, ktoré vyzdvihol vo svojej práci. Teraz je pravdepodobné, že každý školák vie, aký veľký význam básnik pripisuje priateľstvu. Jeden z najpostihnutejších básní na túto tému bol venovaný otvoreniu lýcea, ktoré absolvoval s mnohými jeho priateľmi. Práve v tejto práci zaznie slávna fráza: "Moji priatelia, naša únia je krásna!" Autor pripisoval veľký význam zachovaniu priateľských vzťahov počas celého jeho života. Často apeloval na konkrétnych jednotlivcov, ktorých priateľstvo bolo obzvlášť cenené.

Puškinove výroky

Vyhlásenie Pushkin prekvapivo dojemné asú ohrievané teplým pocitom lásky a úcty. Napríklad s Pushchinom zaobchádza s takými jednoduchými, ale hlbokými slovami: "Môj prvý priateľ, môj priateľ je neoceniteľný!" Nie je prekvapujúce, že básne na túto tému sú nevyhnutne študované v škole.

O láske

Puškinove výroky sú stále relevantné,niektoré dokonca sa rozpadli na úvodzovky. To platí najmä pre tému lásky. Niektoré z jeho básní sú tak krásne a melodické, že sú dokonca na hudbe a frázy sú súčasťou každodenného života. Napríklad vo svojom slávnom románe vo verše nasledujúca fráza znie: "Láska všetkých vekov je podriadená." Tieto slová našej doby možno nájsť v publikáciách a v bežnom rozhovore: apt a vtipný básnik obrátil toto pozorovanie.

rysy

Niektoré z Puškinových vyhlásení o láske, naopak,veľmi dojemné a romantické, napríklad veta "ľúbim ťa" Znie to smutný, pripomínajúc minulej kedysi silné pocity. Všeobecne platí, že sentimentálny poézia získal veľmi zvláštny odtieň básnika: uctieva svoju milenku, ale zároveň často uvoľňuje vtipné poznámky ako: "Čím menej máme radi ženu, tým lepšie sa nám páči"

Puškinove výroky o láske

Z toho vyplýva, že autor bol veľmi citlivývšetky odtiene prejavu pocitu pripútanosti medzi mužom a ženou. Puškinove vyhlásenia o láske k žene sa vyznačujú romantickou šľachtou a jemnou iróniou a radosťou z realizácie reciprocity. Fráza "jar, jar, čas lásky!" Označuje, že básnik vníma lásku ako niečo svetlé a duchovného v ľudskom živote.

O živote

Častejšie básnik vo svojich básňachodôvodnené na filozofických témach života a smrti, ktoré zhŕňajú výsledky tvorivosti. Analyzoval roky, v ktorých žil, a neustále si myslel, že zažil a zmenil veľa. "Zažil som svoje túžby" je fráza, ktorá zdôrazňuje zmenu jeho pohľadu na svet.

 Puškinove vyhlásenia o láske k žene

Básnik hádal o minulosti mládeže a s tenkou,ľahký smútok uznal, že tento čas prešiel pre neho. V týchto líniách nie je žiadna nepríjemnosť alebo zúfalstvo, ale jednoduché uznanie, že "sny a roky sa nevracajú". V básňach o tejto téme básnik takmer vždy vedie myšlienku dôležitosti svojej práce nielen pre beletriu, ale aj pre život ľudí všeobecne.

O prózach a poézii

Na záver treba poukázať na to, ako básnik liečildo jazyka. Treba pamätať na to, že sa považuje za zakladateľa moderného ruského jazyka, takže Puškinove vyhlásenia o literatúre sú obzvlášť dôležité pre pochopenie jeho práce. Veľmi si cenil bohatstvo slovnej zásoby a vo všetkom zdôraznil.

Puškinove vyhlásenia o literatúre

Podľa jeho názoru bol rodný jazyk inýmimoriadnu flexibilitu, expresivitu a preto s jeho pomocou môžete vyjadriť akékoľvek myšlienky. Dôkazom je nasledujúca veta: "Ako literárny materiál má slovansko-ruský jazyk nepopierateľnú nadradenosť nad všetkými európskymi jazykmi." Takže vo svojich dielach sa Pushkin dotkol všetkých najdôležitejších aspektov kultúry, ľudských vzťahov. Jeho poznámky k týmto alebo tımto otázkam sú hlboko filozofické a zároveň jednoduché, čo ich robí v dnešnej dobe relevantné.

</ p>
  • vyhodnotenia: