HĽADANIE STRÁNOK

Daň z predaja pozemkov. Musím platiť daň z predaja pozemkov?

Dnes sa my a ja budeme zaujímať o daňpredaj pozemkov. Pre mnohých sa táto téma stáva skutočne dôležitá. Koniec koncov, keď obdržíte príjem, občania musia uskutočniť určité platby (úroky) štátnej pokladnici. So zriedkavou výnimkou. Ak nemáte, môžete naraziť na veľa problémov. Transakcie s nehnuteľnosťami sú proces, ktorý sa v zásade hodnotí na základe príspevkov. Napríklad nákup a predaj pozemkov. Dane v tomto prípade môžu byť zaplatené alebo nie. Ktoré prípady sú teda možné?

daň z pozemkov

Podľa príjmov

Začnime tým, že sa vyberajú mnohé daneTransakcie. Najmä vo vzťahu k majetku a majetku. Pôda patrí im. To znamená, že daň z predaja pozemkov bude zaplatená. V každom prípade sa toto pravidlo vo väčšine situácií rozšíri v Rusku.

Prevádzka nákupu a predaja budepovažovať za príjem jednotlivca. Nie je žiadnym tajomstvom, že všetci daňoví poplatníci sú zdanení. Bez výnimiek. Treba tiež poznamenať, že daň z predaja domu a pozemku (alebo jednoducho pozemok) sa bude nazývať daň z príjmov. Pravda, tu sú tu špeciálne funkcie. Ktoré z nich?

Kto platí?

Napríklad, v prvom rade musíte nakresliťpozornosť samotnému platiteľovi. Daň po predaji pozemku platí len majiteľ. Aby sme boli presnejší, tí, ktorí získali príjem po transakcii. Kupujúci túto platbu neplatí žiadnym spôsobom.

Je pravda, že existujú výnimky. Predpokladajme, že sa uskutočnil predaj pozemku. Dane budú platiť všetci daňoví poplatníci, ktorí, ako už bolo povedané, boli majiteľmi daňovníka. Niektorí majú tendenciu veriť tomu, že dôchodcovia budú oslobodení od platby. Z legislatívneho hľadiska je takéto rozhodnutie neplatné. To znamená, že daň z príjmov platí každý a úplne. Týmto sa musíte s tým vyrovnať.

nákup pozemkov

Ak hovoríme o takzvanom pozemkudaň, potom neexistujú žiadne zľavy a výhody pre dôchodcov. Ak hľadáte miesto v objekte, musíte každoročne prispievať do štátnej pokladnice. Dôchodcovia aj obyčajní občania sú tu rovnakí. Musím platiť daň z predaja pozemku vždy? Nie, nie. Existujú výnimky.

Čas vlastníctva

A obrovská úloha tu hrá časové obdobie,v ktorom bola pozemok a iné nehnuteľnosti vo vašom majetku. Ide o to, že daň z príjmov, ako sme už zistili, vždy platia všetci. Bez ohľadu na spoločenské postavenie. Ale existujú výnimky.

Jedným z nich je prevod pozemkov a nehnuteľnostíod blízkeho príbuzného na základe darovacej zmluvy. Ukazuje sa, že človek zrejme dosahuje zisk vo forme majetku, ale nie je zdanený. Aj v tomto prípade sa príspevok na príjmy nebude vyplácať, ak je pozemok vo vlastníctve dlhšie ako tri roky. Takéto pravidlá sú stanovené v daňovom poriadku Ruskej federácie. To znamená, že stačí vlastniť pozemok dlhší ako 36 mesiacov, aby bol pri jeho predaji úplne oslobodený od dane z príjmov. Tento systém používajú mnohí občania. Je to celkom zrejmé, pretože pozemky sú dnes drahé. Záujem, ktorý si účtujete, môže vážne poškodiť vrecko.

daň z následného predaja

Koľko platiť?

Niečo o tom, koľko musíte daťtransakcia ukončená s pozemkom. Pamätajte si, že pravidlo je veľmi jednoduché. Daň z predaja pozemkov, ako sme zistili, sa nazýva daň z príjmov. V tomto prípade venujte pozornosť skutočnosti, že výpočty sa vykonajú podľa pravidiel predpokladaných pre takéto príspevky.

O čom to hovoríme? Daň z príjmov fyzických osôb vyžaduje, aby štát prispieval 13% z celkovej sumy. To znamená, že čím viac predáte krajinu, tým väčší bude váš dlh. Neexistujú žiadne iné vzorce alebo pravidlá. Toto pravidlo platí len pre obyvateľov Ruskej federácie. To sú občania, ktorí sú viac ako 183 dní (za rok) a sú na území krajiny.

nerezidenti

Ako sme už uviedli, daň z predaja pozemkovStránky skutočne potrebujú zaplatiť. A robte to všetci občania Ruska. Daň, ktorá sa vyberá, sa nazýva daň z príjmov. Prebieha aj proti zahraničným nerezidentom. Ukazuje sa, že aj hosť z našej krajiny sa nemôže zbaviť platenia príspevkov do štátnej pokladnice Ruska.

Potrebujete platiť daň z predaja pozemkov

Pre týchto občanov je trochu inývládnuť. Presnejšie sa zvyšuje sadzba dane požadovaná pre výpočty. Koľko? O niečo viac ako dvakrát. Ide o to, že nerezidenti z Ruskej federácie sú zdaňovaní pri predaji pozemkov v Rusku s daňou 30%. Mnohí z nich považujú mieru 13 percent už za vysokú, čo môžeme povedať o 30! Takéto normy sa však stanovujú v legislatívnom poriadku. Ak to chcete vidieť, môžete vidieť oficiálnu webovú stránku federálnej daňovej služby Ruska. Tam sa uvidíte, že daň z predaja pozemkov pre rezidentov Ruskej federácie je stanovená na 13%, a pre nerezidentov - 30%.

Platobné podmienky

Až kedy potrebujete zaplatiť všetky účty? Aj tu máte svoje vlastné pravidlá. Samozrejme, príliš sa ponáhľať platiť dane po predaji pozemku nestojí za to. Budete mať dostatok času na správnu prípravu na tento proces a vykonať platbu včas.

Existuje takzvané obdobie oznamovania daní. Trvá do 30. apríla každého roka. A postoj má k predchádzajúcim. To znamená, že v roku 2016 do 30. apríla je potrebné oznámiť štátu príjmy v roku 2015. Takže transakcie môžu čakať trochu. Napriek tomu je potrebné každoročne do 30. apríla oznámiť a predložiť osobitnú správu (3-NDFL). Nezabudnite, že údaje boli prijaté za predchádzajúce obdobie.

daň z predaja domu a pozemku

Ale platiť dane z predaja (apríjem) je možné až do 15. júla toho istého roka. Podmienečne - do polovice leta. Takzvaná zálohová platba sa stala veľmi populárnou v Rusku. Platí až do 30,04 každého vykazovacieho zdaňovacieho obdobia. Počnúc týmto dátumom je jednoduchšie. Môžete zaplatiť vopred a nebojte sa o vznik dlhov voči štátu.

akcie

Existuje daň z predaja pozemkového podielu? Táto otázka nie je pre občanov taká častá, ale prebieha. Na odpoveď tu je našťastie jednoznačné - áno. To bude tiež považované za daň z príjmov. Takže všetky pravidlá, ktoré boli vzaté do úvahy skôr, pokiaľ ide o podiel na zemi, tiež konať. Koľko platiť? Opäť informácie, ktoré poznáme. Ukázalo sa, že obyvatelia Ruskej federácie poskytnú iba 13% z objemu transakcie a nerezidenti - 30. Tu nie sú žiadne zľavy a ďalšie funkcie. A vyradenie z platby nebude fungovať. Nedostatok platby môže viesť k strate majetku, ako aj k problémom s daňovými úradmi.

zistenie

Aký záver treba vyvodiť zo všetkýchPredchádzajúce? Daň z predaja pozemku sa platí. Nazýva sa to príjem. A nikto z neho nie je oslobodený. S výnimkou, keď sa nehnuteľnosť nachádza viac ako tri roky. A nezáleží na tom, či na dome je alebo nie je dom. Faktom zostáva fakt.

daň z predaja

Občania a obyvatelia krajiny prispievajú do štátnej pokladniceuveďte 13% z celkovej sumy transakcie a nerezidenti - na 30. V niektorých prípadoch môžete odpočítať daň. Ale táto možnosť je k dispozícii len ruským občanom. Daň sa platí až do 15. júla, ale zodpovednosť za to musí byť predložená do 30. apríla roku nasledujúceho po transakcii. Najčastejšie sa táto platba uskutočňuje. Bude to preddavok. Jedným slovom nie je nič ťažké, ak naozaj rozumieš.

</ p>
  • vyhodnotenia: