HĽADANIE STRÁNOK

1941 - Kto v astrológii? Charakteristika obdobia, udalostí a faktov

Podľa čínskych astrológovtradícia z roku 1941 je pod záštitou metalického (bieleho) hada. Zviera je neodmysliteľné v tajnosti, opatrnosti, nedôvery a vynikajúcej schopnosti maskovania. Veľmi starostlivo chráni svoj osobný život a nevzťahuje sa ani na jeho problémy, ani na životné radosti. Had sa koná ticho a blesk rýchlo. Pohyb svojho ruženca, dobre zarovnaný a preto sa vyznačoval veľkou účinnosťou. Vzhľadom na to, že nikto nevie o svojich zámeroch a očakávaniach, hada spravidla dosahuje väčšie úspechy ako tí, ktorí konajú otvorene.

1941 rok, od koho

Astrologické vplyvy v roku 1941

Mnoho ľudí sa pýta: 1941 - rok čínskeho horoskopu? Je známe, že Nový rok v nebesiach sa oslavuje nie 1. januára, rovnako ako v európskych krajinách. Začiatok roka v čínskom kalendári závisí od lunárneho cyklu, a preto každý nový rok prichádza v rôznych termínoch.

V tejto súvislosti nie všetci ľudia narodení vo svete1941, spadajú pod záštitu hada. Na východe sa verí, že vplyv Bieleho hada začal 27. januára a pokračoval až do 14. februára 1942. Takže teraz je jasné, 1941 - rok, v ktorom zviera vo východnej astrológii.

1941 rok z toho zvieraťa

Medzitým všetci ruskí školáci to vediaV roku 1941 došlo k takej významnej udalosti ako začiatok Veľkej vlasteneckej vojny, ktorej spomienka dodnes žije v srdciach ľudí našej krajiny. Možno preto ľudia tak často kladú otázku: "1941 je niekto v čínskej astrológii?" Prečo sa takéto tragické udalosti vyskytli počas tohto obdobia?

Významná udalosť z roku 1941

1941 - ktorý rok na horoskop? V júni začala vojna proti fašistickým útočníkom v našej krajine. Mnohí nebudú prekvapení, že sa to stalo v tomto roku. V súlade s tajnou hadovou energiou sa nacistické Nemecko rozhodlo tajne napadnúť Sovietsky zväz, bez oficiálneho varovania o začiatku vojny.

Hitleriti plánovali bleskovú vojnutiež zodpovedá všeobecným energetickým vplyvom roka. Had je veľmi vzdialený, má dobrý intelekt, je schopný starostlivo premyslieť detaily, vybrať si najlepšie taktiky a najefektívnejšie spôsoby, ako dosiahnuť ciele.

Možno si to Adolf Hitler vybralofenzíva je rokom hada. Každý vie, že mal astrológov vo svojich zamestnancoch, ktorí v roku 1941 poznali východnú astrológiu. Samozrejme, ich vedomosti boli zohľadnené pri plánovaní celkovej vojnovej stratégie. Avšak napriek všetkým trikám Hitleritov sa čoskoro zrútil blitzkrieg. Už na jeseň roku 1941 bolo zistené, že sa Hitlerové plány zhroutili a bolo známe, že rýchle dobývanie ZSSR a zotročenie jeho ľudu nebude fungovať.

Astrologická analýza priebehu vojny v roku 1941

Faktom je, že Snake nie je zástancom rýchlych úspechov. Číňania mu pripisujú nedôveru voči bleskovým víťazstvám, pretože ten, kto rýchlo odíde, tiež rýchlo zostúpi z neba na zem.

1941 ktorý rok na horoskopu

V roku hada získava morálne víťazstvo ten, ktocíti krajinu pod nohami a pomaly sa pohybuje k úspechu, s odmeraným a neporovnateľným dôverou v jeho víťazstvo, aj keď pre ňu je potrebné zažiť mnohé privations. Pravda bola na strane sovietskeho ľudu, pretože boli pripravení počkať a prekonať ťažkosti vojny s trpezlivosťou, vytrvalosťou, vytrvalosťou a železnou vôľou.

Takže bolo zaujímavé zistiť, v roku 1941 - ktoČínska astrológia. Analýzou udalostí v tomto roku sa ukázalo, že had, rovnako ako iné kovové zvieratá, sa nebojí životných skúšok. Vôbec sa jej nestará, je vždy pripravená čeliť ťažkostiam tvárou v tvár a hodiť všetky sily, aby zvrátila negatívnu situáciu v jej prospech a postavila sa bez ohľadu na to, čo.

</ p>
  • vyhodnotenia: